Tworzenie systemów scoringu leadów

Wykorzystaj wiedzę o najistotniejszych punktach w swoim procesie sprzedażowym aby wyróżnić najgorętsze leady i przekazać je w odpowiednim momencie do kontaktu z działem sprzedaży.

Nasi specjaliści przeanalizują najważniejsze z punktu widzenia sprzedaży zachowania klientów i zbudują spójny system przyznający leadom wykazującym najbardziej pożądane zachowania wysoki scoring będący dla handlowca kluczowym wskaźnikiem gotowości leada do rozpoczęcia sprzedaży.

Tworzenie systemu scoringu leadów obejmuje:

  • analizę ścieżek konwersji klienta i identyfikację najważniejszych dla sprzedaży zachowań
  • analizę zachowań skutkujących spadkiem gotowości klienta do zakwalifikowania sprzedażowego
  • określenie wartości scoringu przyznawanych klientowi za podejmowane działania
  • utworzenie systemu informowania działu sprzedaży o kluczowych działaniach gorących leadów

Po wdrożeniu programu Benhauer odpowiada za optymalizację wdrożonych rozwiązań i dostosowanie systemu scoringu leadów do zmian w procesie sprzedażowym i efektów osiąganych przez dział handlowy.

Formularz zapytania


Please leave this field empty.