Projektowanie programów Lead Nurturing

Pielęgnuj swoje leady i przygotuj je do rozpoczęcia działań sprzedażowych.

Nasz zespół buduje automatyczne procesy mające na celu dostarczenie Twoim klientom wiedzy na temat oferty, zbudowanie z nimi relacji, świadomości marki i wskazanie Ci odpowiedniego momentu do rozpoczęcia działań sprzedażowych. Stosując skuteczny program lead nurturing zwiększasz efektywność działań sprzedażowych przekazując do handlowców tylko leady gotowe do finalizacji sprzedaży.

Projektowanie programu Lead Nurturing to:

  • określenie kluczowych zachowań klienta decydujących o skorzystaniu z oferty
  • zaplanowanie ścieżki komunikacji z nowymi leadami
  • przygotowanie materiałów potrzebnych do dostarczenia klientom odpowiednich treści (szablony wiadomości e-mail, formularze kontaktowe, landing pages)
  • wskazanie momentu zakwalifikowania leada do procesu sprzedażowego

Wdrożenie programu Lead Nurturing skutkuje uruchomieniem automatycznej komunikacji zwiększającej gotowość klienta do sprzedaży i automatycznym zakwalifikowaniem sprzedażowym klientów gotowych na kontakt ze strony handlowca.

Formularz zapytania


Please leave this field empty.