Projektowanie i implementacja wielokanałowych procesów automatyzacyjnych

Docieraj do swoich klientów tam gdzie naprawdę mogą zapoznać się z Twoją ofertą.

Nasz zespół zbuduje i wdroży automatyczny program komunikacji obejmujący takie kanały komunikacji z klientem jak e-mail, strona www, SMS, mobile, sieci reklamowe, social media. Odpowiednie dopasowanie medium do profilu klienta i jego etapu w procesie sprzedażowym zapewnia zwiększenie skuteczności prowadzonych działań.

Projektowanie i implementacja wielokanałowych procesów automatyzacyjnych obejmuje:

  • wskazanie najlepszych mediów potrzebnych do realizacji założeń marketingowo-sprzedażowych
  • integrację narzędzi stosowanych do komunikacji i zbierania danych o użytkowniku
  • dopasowanie doboru kanału dotarcia z komunikatem do profilu klienta
  • wdrożenie procesu automatycznej komunikacji uwzględniającego wszystkie kanały w całym cyklu życia leada

Wykorzystanie wielokanałowej automatycznej komunikacji skutkuje zwiększeniem zaangażowania klienta w adresowane do niego kampanie, służy dostarczeniu mu poszukiwanych treści w najwygodniejszy dla niego sposób w odpowiednim czasie.

Formularz zapytania


Please leave this field empty.