Audyty wdrożeń Marketing Automation

Zwiększ efektywność prowadzonych działań dzięki audytowi aktualnie wdrożonych procesów automatyzacji.

Benhauer oferuje kompleksową analizę wdrożenia Marketing Automation pod kątem realizacji celów w zakresie generowania leadów, zwiększania konwersji i wpisania wdrożonych automatyzacji w szerszą strategię marketingowo-sprzedażową firmy. Nasi specjaliści wskażą obszary wymagające zmian i zaproponują niestosowane dotychczas procesy i środki do realizacji założeń wdrożenia.

Audytowi podlegają takie obszary jak:

  • poprawność integracji systemów CRM/ERP/CMS w zakresie przekazywania danych do systemu Marketing Automation
  • struktura danych znajdujących się w systemie (segmentacja behawioralna i transakcyjna, wykorzystanie danych o Klientach w bieżących kampaniach)
  • proces pozyskiwania i zarządzania leadami
  • rozwiązania zastosowane w celu generowania konwersji

Efektem przeprowadzenia audytu jest dostarczenie raportu obejmującego:

  • usprawnienia procesów pozyskiwania, zarządzania i kwalifikacji sprzedażowej leadów
  • wskazanie odpowiednich zastosowań scoringu i segmentacji kontaktów
  • listę sugerowanych technologii i mechanizmów służących do realizacji celów
  • harmonogram wdrożenia omówionych w raporcie rozwiązań wraz ze wskazaniem priorytetów

Formularz zapytania


Please leave this field empty.