Analityka transakcji i budowa predyktywnych mechanizmów next best offer

Dopasuj swoją ofertę produktową na stronie www i w e-mailach do profilu klienta i zwiększ sprzedaż w oparciu o data mining

Benhauer oferuje analizę zachowań klientów na etapie przedzakupowym oraz analizę transakcji w celu określenia wzorów zachowań klientów i budowy rekomendacji produktowych o największym współczynniku konwersji. Wykonujemy segmentację klientów w oparciu o istotne statystycznie dane o ich profilu i tworzymy mechanizmy dostosowujące rekomendacje produktowe najlepiej dopasowane do określonego profilu klienta.

Analityka transakcji i budowa predyktywnych mechanizmów next best offer obejmuje:

  • analizę danych historycznych o zainteresowaniach określonymi produktami
  • analizę danych historycznych o transakcjach wykonanych przez dotychczasowych klientów
  • informacje o wpływie danych demograficznych i behawioralnych klienta na wybór oferty
  • ciągłą optymalizację zastosowanych mechanizmów w oparciu o zmiany w zachowaniach klientów

Metody analityczne stosowane do wykonania usługi to m.in.:

  • analiza skupień – wyodrębnienie w ramach bazy klientów jednorodnych grup o podobnych cechach (wiek, płeć, kategorie produktowe, wydatki) w celu ich segmentacji i zróżnicowania późniejszej komunikacji
  • analiza koszykowa – wskazanie ukrytych, powtarzających się zależności między kupowanymi produktami i określenie stopnia prawdopodobieństwa zakupu produktu A w przypadku zakupu produktu B
  • reguły sekwencyjne – wykazanie prawidłowości zakupu produktów w oparciu o sekwencję zdarzeń historycznych takich jak wizyty na stronie internetowej czy wcześniejsze zakupy w celu zwiększenia skuteczności działań up i cross-sellingowych

Wynikiem analizy transakcji jest raport zawierający informacje o istotnej pod kątem sprzedaży segmentacji klientów oraz ich kluczowych prawidłowościach zachowań zakupowych. Dane zgromadzone w raporcie mogą służyć do zaplanowania strategii komunikacji z poszczególnymi grupami odbiorców.
W oparciu o zebrane dane budujemy predyktywne mechanizmy next best offer, które w trybie ciągłym analizują zachowania klientów i modyfikują sposób doboru produktów w rekomendacjach stosowanych na stronie WWW i w komunikacji e-mailowej.

Formularz zapytania


Please leave this field empty.